do początku
FIRMA » RODO klauzule informacyjne

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PEŁNA

rekrutacja pracowników, kadry, handel, księgowość


 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Bud-Tech” Sp.  z o.o. w , ul. Sz.Chełmińska 98, 87-100 Toruń, Tel: 56 657 10 08, Mail: budtech@home.pl, NIP: 879-016-97-59, REGON 005720325

 

1.      Rekrutacja pracowników

 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Bud-Tech” Sp.  z o.o. w , ul. Sz.Chełmińska 98, 87-100 Toruń, Tel: 56 657 10 08, Mail: budtech@home.pl,  na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

2.      Prowadzenie działu kadr

 

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Bud-Tech” Sp.  z o.o. w , ul. Sz.Chełmińska 98, 87-100 Toruń,. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w dokumentacji zawartej w zbiorze kadr.
Zbiór danych obejmuje imię, nazwisko, historię zatrudnienia, kwalifikacje, numer rachunku bankowego, wysokość wynagrodzenia, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej w zakresie niezbędnym 
do realizacji uprawnień pracowniczych wynikającyh z przepisów związanych 
z ubezpieczeniem społecznym.
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa ubezpieczeń oraz kodeksu pracy, art. 9 ust. 2 lit. b RODO - w zakresie informacji o stanie zdrowia.
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie miał wyłącznie pracownik działu kadr, księgowość oraz zarząd przedsiębiorstwa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami organów państwa.Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

3.      Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, organizacja dostaw, księgowanie zdarzeń gospodarczych, windykacja

 

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Bud-Tech” Sp.  z o.o. w , ul. Sz.Chełmińska 98, 87-100 Toruń, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe w ofercie zakupowej, umowie, dokumencie zamówienia, umieszczone na fakturze, dokumencie przewozowym (o ile taki występuje), ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz umieszczone zbiorze zaksięgowanych dokumentów, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu, dostawy (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - windykacja należności.
Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego, księgowości oraz firmy - podwykonawcy usług przewozu towarów i montażu zakupionych materiałów, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy lub montażu towaru.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) - Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość).