ZATRUDNIMY

 -  pracownika ds. BHP na 1/2 etatu z 3 letnim doświadczeniem i uprawnieniami. 

 


Dokumenty- (C.V. lub pobrany kwestionariusz osobowy) należy  dostarczyć do dnia  22.05.2015r.

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

 


 

Praca