ZATRUDNIMY

 

- inżyniera - w branży instalator wod kan.

- spawacza gazowego - instalacja wod-kan

 

- technik elektryk - absolwent szkoły  (praca przy obsłudze wind)

Dokumenty- (C.V. lub pobrany kwestionariusz osobowy) należy  dostarczyć do dnia  27.02.2015r.

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

 


 

Praca